Vítejte na stránkách Centra rozvoje hrou

Nabídka služeb v Centru rozvoje hrou je zaměřena na:        

- dětské psychologické poradenství

- trénink rodičovských dovedností   - skupinová nebo individuální forma

- vzdělávání odborníků (nabídku seminářů naleznete na stránkách www.sandtray.cz)

V Centru rozvoje hrou se mohou děti i rodiče naučit, jak zlepšit vzájemné vztahy na úrovni rodič-dítě a směřovat k jejich zdravému vývoji.

Hra je nevyhnutelnou součástí života dítěte a též významným prvkem dětské činnosti obecně. Je pro zdravý vývoj dítěte nepostradatelná, protože přispívá k jeho kognitivnímu, fyzickému, sociálnímu a emočnímu rozvoji.

Hra je nejpřirozenějším prostředkem vyjádření. Děti nejsou vývojově vybavené k tomu, aby uměly svoje myšlenky, pocity a zkušenosti vyjádřit pomocí abstraktních slov, tak jako dospělí. Podle Piageta jsou děti schopné abstraktního vyjadřování až kolem 12 roku. (Dnes se myslím tato hranice posouvá na cca 10 let.) Z toho důvodu se hra stala základem psychoterapeutických přístupů zaměřených na dětskou klientelu. Při konzultaci děti promlouvají prostřednictvím hry s hračkami a mohou v přítomnosti vyškoleného terapeuta vyjadřovat své pocity. To jim pomáhá prozkoumat své možnosti, odreagovat a zpracovat emoce a naučit se vnímat a respektovat jak osobní, tak i vnější hranice.

V praxi sleduji za posledních pět let obrovský nárůst dětí s vážnými duševními problémy a poruchami.

Poradenství prostřednictvím hry je vhodné nejen ke zlepšení duševních a výchovných problémů, ale také k jejich prevenci.Poradna

/album/poradna/p8260671-jpg/ /album/poradna/p8260672-jpg/ /album/poradna/p8260673-jpg/ /album/poradna/p8260674-jpg/ /album/poradna/p8260675-jpg/ /album/poradna/vchod-jpg/

eBook ZDARMA Zaměřeno na vztah rodič-dítě.

Objednávám eBook pro rodiče o tom, jak prostřednictvím filiální terapie pomoci sobě a svým dětem ke spokojenému životu.

Sbírka hraček

Máte doma hračky, se kterými si už Vaše děti nehrají? 

Je Vám líto je vyhodit?

Darujte je dětem do poradny. Přijímáme nepoškozené plastové nebo dřevěné figurky a jiné drobné předměty, které je možno použít při terapii hrou v pískovišti.

kontaktujte mě na e-mailu:
terapie-galusova@seznam.cz